Les dades d'atur al municipi d'Albinyana, les millors des de fa dos anys

Per quart mes consecutiu la xifra de persones aturades al municipi d’Albinyana ha baixat.

.

El total de persones aturades a final d’abril de 2015 al municipi d'Albinyana és de 248. Una reducció que segueix la tònica des de l’inici de l’any. Aquesta xifra de l’abril passat és la segona més baixa dels darrers quatre anys, només millorada per la del mes de juliol del 2013 on al municipi hi havia 238 persones en situació d’atur.

.

 

El bon comportament de les dades es demostra també si es compara en com estàvem fa un any. En relació a les dades d’abril del 2014 la reducció de persones aturades ha baixat més d’un 11%. Aquesta és una constant que es repeteix des de fa set mesos. En concret, l’abril passat hi ha hagut 29 persones menys aturades que el mateix mes de l'any 2014 quan al municipi hi havia aturades un total de 277 persones.

.

 

En el quadre adjunt es pot veure el comportament de l’atur al municipi al llarg dels darrers quatre anys.

.

 

MUNICIPI D'ALBINYANA

 

 

 

 

 

MANDAT 2011-2015

ANY

ANY

ANY

ANY

ANY

DADES D'ATUR MENSUALS

2011

2012

2013

2014

2015

GENER

 

296

285

289

278

FEBRER

 

301

294

292

259

MARÇ

 

305

288

293

257

ABRIL

 

303

281

277

248

MAIG

279

302

260

274

 

JUNY

269

290

249

260

 

JULIOL

259

265

238

251

 

AGOST

259

270

250

250

 

SETEMBRE

281

284

276

268

 

OCTUBRE

284

296

277

263

 

NOVEMBRE

281

293

293

266

 

DESEMBRE

285

284

300

271

 

En verd, les millors dades mensuals i en vermell les pitjors

         (Dades extretes de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya)