• Ajuntament.jpg
  • Albinyana.jpg
  • Cal-Gener.jpg
  • CAMPANAR.jpg
  • capGros.jpg
  • ermita.jpg
  • Nyc.jpg
  • pallissa.jpg
  • Pintura-Rapida.jpg
  • poble.jpg
  • Societat.jpg

Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l'Ajuntament d'Albinyana, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.albinyana.cat està registrat a favor de l'Ajuntament de d'Albinyana, amb CIF P4300200E i domicili social a Plaça Major, núm. 1, 43716– Albinyana(Tarragona). Telèfon de contacte 977 68 78 18 i adreça de correu electrònic aj.albinyana@albinyana.cat

Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l'Ajuntament d'Albinyana, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l'Ajuntament d'Albinyana. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei

Contingut de la web i enllaços. L'Ajuntament d'Albinyana no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.albinyana.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l'Ajuntament tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web. L'Ajuntament d'Albinyana es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. L'Ajuntament d'Albinyana no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de l'Ajuntament no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indica’t en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l'Ajuntament d'Albinyanaal tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. L'Ajuntament incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L'Ajuntament  no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

 Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l' exposat i ho accepten voluntàriament.

eBando baner2

calendari2024

JoveBaixPenedes