El Ple

Components del Ple

Sr. Joaquim Nin Borreda (CIU)

Sr. Francisco Cohard Ordóñez (CIU)

Sra. Mª Fermina Merchán Bordallo (CIU)

Sra. Montse Gutierrez Barragues (CIU)

Sra. Rosa Ribas Riambau (CIU)

Sr. Ramon Capdevila Carné (CIU)

Sra. Mª Jesús Sequera García (PSC)

Sr. Luís Taylor Bellmunt (PSC)

Sra. Manuela Coba Garrido (PSC)

Sr. Jose Enrique Muñoz Barbero (PSC)

Sr. Joan Enric Nin Mercadé (ERC)

Regidors

Delegats per la gestió dels assumptes relacionats amb les següents matèries

Quim Nin Borreda: Urbanisme, Participació i transparència i Noves Tecnologies

Francisco Cohard Ordoñez: Hisenda, Obres Públiques, Via Pública i Agricultura

Mª Fermina Merchán Bordallo: Serveis a les Persones i Polítiques Socials, Ocupació, Seguretat i Règim Intern i Relacions amb les Entitats

Montse Gutiérrez Barragues: Esports, Joventut, Festes i Polítiques d'Igualtat

Rosa Ribas Riembau: Ensenyament, Cultura, Normalització Lingüística i Serveis Municipals

Ramon Capdevila Carné: Medi Ambient, Turisme, Parcs i Jardins Públics i Mobilitat