A Albinyana es recicla més i millor cada any

L'any 2013 al municipi d'Albinyana es va implantar el nou sistema de gestió de residus. Aquest nou sistema va consistir a implantar nous contenidors i en agrupar-los en illes per tal de recollir tot tipus de residus.

.

Les dades de la recollida selectiva al municipi d'Albinyana han augmentat amb aquesta instal·lació de diferents illes de contenidors per a les diferents fraccions (orgànic, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i rebuig).

.

 

La comparació entre els residus recollits l'any 2013 i l'any 2014, com es pot comprovar en el quadre adjunt, demostra un major reciclatge en tots els casos menys en el cas de la recollida de vidre, motivada bàsicament pel tancament de diferents establiments de restauració.

.

 

.

RESIDUS

RECICLATS

CONTENIDOR

ANY 2013

ANY 2014

DIFERÈNCIA RECICLATGE

Paper i cartró

Blau

31.814 Kg

35.460 Kg

+ 3.646 Kg

Vidre

Verd

55.300 Kg

42.372 Kg

- 12.928 Kg

Envasos i plàstic

Groc

24.362 Kg

24.832 Kg

+ 470 Kg

Matèria orgànica

Marró

83.946 Kg

88.350 Kg

+ 4.404 Kg

Poda

 

7.195 Kg

15.633 Kg

+ 8.438 Kg

Mobles vells

 

4.450 Kg

6.760 Kg

+ 2.310 Kg

RESIDUS

NO RECICLATS

 

Rebuig i resta

Verd fort

861.308 Kg

810.230 Kg

-51.078 Kg

En total al municipi, actualment hi ha instal·lats prop de 300 contenidors, repartits de la següent manera:

TIPUS DE CONTENIDORS

NÚMERO DE CONTENIDORS

TIPUS DE CONTENIDORS

NÚMERO DE CONTENIDORS

Rebuig i resta

88

Envasos i plàstic

31

Matèria orgànica

88

Poda

7

Vidre

30

Recollida oli

1

Paper i cartró

27

Recollida roba usada

2

TOTAL CONTENIDORS : 274