Subvenció Diputació de Tarragona: Inversió i manteniment equipaments culturals

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la  Diputació de Tarragona per import de 8.085,51 € per al finançament de les  despeses derivades de la inversió, funcionament, conservació i manteniment dels  diferents edificis culturals que hi ha al municipi (Centre Cívic de Bonaterra  II, Local social d'Albinyana (antiga escola), Casal d'Àvis de Les  Peces-Albinyana, edifici cultural “Cal Metge”,...)

.

Aquesta subvenció ha servit per ajudar a fer front a  les despeses del dia a dia d'aquests edificis: telèfon, llum, aigua, productes  neteja, ...

.

També s'han realitzat treball de manteniment en alguns  dels tancaments de fusta i del parament elèctric d'aquests edificis, i s'han  adquirit taules plegables per a la realització dels diferents actes que s'hi  porten a terme.