Subvenció Diputació: Consultoris Locals

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal.

.

Aquest subvenció ha estat 4.521€, per als dos consultoris mèdics locals que hi ha al municipi, situats al C. Torreta, 19 d'Albinyana i C. La Plaça, 17 de Les Peces, i ha servit per ajudar a fer front a les despeses ordinàries dels consultories així com a petites reformes i manteniment dels edificis."