Dades de l'atur del mes d'octubre al municipi d'Albinyana

Total persones aturades: 263

Per sexes:

Homes 123

Dones: 140

Per sectors d'activitat:

Agricultura: 15

Indústria: 27

Construcció:24

Serveis: 188

Sense ocupació anterior: 9

Taxa atur registrat setembre 2014: 30,21%

En relació al més d'octubre de l'any 2013 l'atur ha disminuït al municipi en 14 persones. Les persones aturades en octubre de 2013 eren 277

Dades extretes del Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del SEPE del Ministerio de Empleo