L'Escola Joan Perucho acollirà les meses del 9-N del municipi d'Albinyana

El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya poden manifestar la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.


Al municipi d'Albinyana totes les persones que tinguin en el seu Document d'Identitat (DNI) una adreça de qualsevol indret del municipi podran participar en aquesta jornada en les meses que estaran ubicades a l'ESCOLA JOAN PERUCHO.


Aquest serà l'únic lloc de votació del municipi.


En aquesta procés de participació no s'utilitzen dades personals ni tampoc hi haurà un cens previ. El fet d'estar empadronat al municipi no és suficient per poder votar a les meses d'Albinyana. Només es podrà participar si l'adreça del DNI consta que és a Albinyana. Les persones que tinguin adreça d'altres localitats catalanes en el seu DNI ho hauran de fer en aquestes localitats.


A l'adreça http://www.participa2014.cat/ hi ha un espai de consulta dels locals escampats per tot Catalunya i tota la resta d'informació sobre el procés de participació.