PAM, Pla d'acció municipal

El PAM (Pla d'Acció Municipal) és l'eina de la Diputació de Tarragona per tal de fer efectiva la cooperació amb les administracions locals de la demarcació.

Aquest pla inclou en el seu plantejament actual la gestió d'ajuts per a la realització de determinades obres públiques i per al pagament de les factures de béns fungibles i de despesa corrent. En el cas de l'Ajuntament d'Albinyana, la Diputació de Tarragona ha aprovat un ajut per import de 77.233,87 € per tal de fer front al pagament de despeses diverses (factures de consums energètics, enllumenat públic, d'empreses de transport col·lectiu, etc).

L'Ajuntament d'Albinyana valora molt positivament aquesta iniciativa de la Diputació de Tarragona que fa que aquests tipus d'ajuda en situacions de complexitat econòmica com les actuals ajudin als ajuntaments a disposar de recursos per tal de gestionar correctament els serveis públics als ciutadans.