L’AJUNTAMENT D'ALBINYANA APROVA EL CARTIPÀS MUNICIPAL

l’Ajuntament d'Albinyana ja té nou cartipàs municipal que reparteix les àrees competencials entre els vuit regidors del Govern. 

L'Ajuntament  funcionarà també en aquest mandat amb la Junta de Govern Local, que es reunirà quinzenalment, i que és l'òrgan que permet l'agilització d'acords.

El repartiment de carteres queda articulat de la següent manera:

L'alcalde, Quim Nin, manté les competències en Planificació Territorial i Urbanisme, Gestió Interna, Noves Tecnologies i Seguretat Ciutadana