NOMENATS ELS REPRESENTATS DE L'AJUNTAMENT EN ÒRGANS COL·LEGIATS I APROVAT EL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS

El ple municipal de dilluns passat va aprovar el nomenament dels representants del consistori en diferents òrgans on l'Ajuntament té representació

L'acord es va adoptar amb vuit vots a favor del grup municipal de Confiança i tres abstencions del grup municipal del PSC

Els representants municipals en els diferents òrgans i entitats seran:

Mancomunitat de la pista de proves d'IDIADA: Quim Nin, Marc Casellas i Francisco Cohard

Consell Escolar, comissió de matriculació de l'escolarització, llar d'infants i altres òrgans d'ensenyament: Rosa Ribas

Assemblea del Consell Esportiu del Baix Penedès: Christian Maya

Junta de Protecció Civil: Jordi Marrasé

Assemblea General de Localret: Marc Casellas

Assemblea General de l'ACM i de la FMC: Quim Nin

Comissió de Delimitació territorial: Quim Nin, Marc Casellas i Marifé Merchán

RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS

El Ple va aprovar amb el vot a favor dels  membres del grup municipal de Confiança, i l'abstenció dels 3 membres del grup Socialista, el règim de dedicació i indemnitzacions que s'aplicaran aquest nou mandat municipal.

Els regidors i regidores que optin pel règim de dedicació ho faran de manera parcial amb un percentatge de dedicació del 40% i una retribució bruta anual de 10.895,72 euros. El ple va aprovar un màxim de cinc dedicacions.

Pel que fa a indemnitzacions per assistència a les sessions d'òrgans col·legiats, l'import serà igual per a tots els membres de l'Ajuntament -govern i oposició- i es van establir en: 175 € per sessió de Ple (periodicitat fixada: un ple ordinari cada trimestre) 375 € per sessió de Junta de Govern Local (quinzenalment) i 100 € per sessió de la Comissió Especial de Comptes ( una a l'any)