DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 28 DE JUNY DIA INTERNACIONAL PER L'ALLIBERAMENT LGTBI+

Declaració institucional 28 juny Dia internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+, que ha elaborat el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l Orgull o per a l Alliberament LGBTI+

Encara avui l’orientació sexual i la identitat de gènere condicionen la vida de les persones en una societat binària i heteronormativa, que sovint exclou la diversitat sexual i de gènere, i vulnera els drets de les persones LGBTI+.

Per això, el 28 de juny reivindiquem el dret de les persones a ser com vulguin ser i a poder viure la seva identitat amb plenitud en totes les etapes de la vida, sense haver de patir desigualtats, discriminacions o violències.

Reivindiquem el dret de la infància a expressar la seva identitat de gènere sense que vingui cap autobús a negar-ne l’existència. El dret d’adolescents i joves a no patir assetjament a l’escola i a expressar-se lliurement en espais de lleure o esportius. El dret a caminar pel carrer sense por, rebre insults ni patir agressions per ser qui som o per anar agafats de la mà amb la parella. El dret a formar una família amb una persona del mateix sexe i que no et preguntin pel «pare» i la «mare». El dret a no ser descartat en l’accés a un lloc de treball pel fet de ser una persona trans* i el dret que l’Administració et tracti amb el gènere amb què t’identifiques.

El dret d’accedir a recursos i serveis especialitzats tant si vius en una gran ciutat com en un micropoble. El dret de les persones grans a no haver de tornar a l’armari quan perden la seva autonomia personal i han de viure en una residència.

Uns drets que són fruit de molts anys de lluites i que s’han de defensar dia a dia i des de tots els àmbits, seguint el fil vermell de les persones LGBTI+ que el 1969 van liderar la revolta de Stonewall fartes de la repressió policial i de l’exclusió social que patien. De les dones trans* que el 1977 van posar el seu cos davant la policia durant la primera manifestació LGBTI+ que va tenir lloc a Barcelona, en protesta per una llei franquista que criminalitzava el col·lectiu. Del moviment associatiu que durant la dècada dels 80 i els 90 va impulsar campanyes d’educació sexual per a tota la població per aturar el VIH o de les DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY entitats que han persistit durant anys fins a aconseguir l’aprovació de lleis d’igualtat i combatre l’LGBTI-fòbia en tots els àmbits de la societat.

Totes aquestes lluites han fet de Catalunya un país capdavanter en la lluita a favor de la justícia i els drets humans. Uns drets que des dels poders públics s’han de preservar a partir del desplegament de les lleis d’igualtat i de polítiques públiques que garanteixin l’accés de totes les persones als recursos i serveis a tot el territori, tal com fem des de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), recentment reconeguda per la Comissió Europea amb el premi Capitals Europees de la Inclusió i la Diversitat.

Uns drets que han d’interpel·lar el conjunt de la societat, perquè s’exerceixin i es defensin de manera col·lectiva.

28 de juny de 2023

 

Annex II

Suport del Govern a les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI Amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+, el Govern de la Generalitat referma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGBTI+ i insta tota la ciutadania a participar dels actes i mobilitzacions que aquests dies tindran lloc arreu del territori amb tot l’#Orgull. Així mateix, el Govern recull les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI, l’òrgan col·legiat constituït com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI+ i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sens perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

Aquestes reivindicacions es concreten en les accions següents:

— Instar el Ministeri de Justícia a agilitzar els expedients per al canvi de sexe registral de les persones trans* i per al registre dels fills i filles de les famílies homoparentals en els registres civils.

— Instar el Govern de l’Estat a considerar de manera urgent el dret d’asil i la protecció de les persones LGBTI+ que es troben en situació de vulnerabilitat en els països d’origen i d’aquelles que no han pogut regularitzar la seva situació administrativa. Així mateix, instar el Govern de la Generalitat a adoptar un paper decisiu en l’acollida de persones LGBTI+ que arribin al país i a reconèixer les seves necessitats específiques.

— Continuar avançant en la formació específica del professorat en matèria de diversitat i de la realitat LGBTI+, també en l’àmbit de l’educació física i la pràctica esportiva, per tal d’afavorir la creació d’espais segurs i de confiança per a l’alumnat LGBTI+.

— Instar les administracions públiques competents a estudiar i aprovar normes amb relació als proveïdors d’Internet i les xarxes socials amb l’objectiu de reforçar la protecció administrativa contra els discursos d’odi que es puguin transmetre en els mitjans de comunicació social, i incidir en les competències dels mitjans en el tractament i l’afrontament d’aquest tipus de discursos, en compliment de l’article 16 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. 

— Dotar els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI) de més recursos i dur a terme campanyes per donar a conèixer aquest servei, amb l’objectiu de millorar l’atenció i l’acompanyament que ofereixen, així com les actuacions davant d’una situació d’LGBTI-fòbia. -

Instar les administracions públiques a adoptar les mesures necessàries per facilitar la incorporació sociolaboral de les persones trans*, i en especial de les dones trans*.

— Garantir el dret a la reproducció assistida a les dones lesbianes i els homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp. Continuar amb la descentralització del Servei Trànsit amb la creació progressiva d’una xarxa funcional d’unitats de Trànsit de referència territorial en l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària de Catalunya que atén les persones trans*.

— Garantir l’accés a la informació de les persones LGBTI+ amb qualsevol tipus de discapacitat en igualtat de drets.

— Incorporar la perspectiva LGBTI+ a les residències i altres recursos i serveis per a les persones grans, per tal de formar i donar eines al personal professional que hi treballa amb l’objectiu de gestionar la diversitat i fer d’aquests equipaments espais segurs i inclusius.

— Donar suport a les persones LGBTI+ que viuen en l’àmbit rural i contribuir, a través de la Xarxa SAI LGBTI, a disposar d’espais de trobada i activitats que fomentin la seva visibilitat. Instar els ajuntaments a complir els marcs normatius que s’han aprovat recentment i a fer-ne una correcta aplicació.

— Disposar al més aviat possible d’un avantprojecte de llei trans* catalana, per tal que es pugui debatre i aprovar al Parlament de Catalunya en aquesta legislatura