Subvenció Diputació de Tarragona: Adquisició finca situada al C/ Pou, 1 de Les Peces

El passat mes de març l'Ajuntament d'Albinyana ha adquirit la finca del carrer del Pou, 1 de Les Peces.

Amb el futur enderroc de l'actual edifici es guanyarà una bonica plaça davant de l'església del Sagrat Cor.

L'import de l'adquisició ha estat de 55.250 €. Aquesta operació ha estat subvencionada amb un ajut de la Diputació de Tarragona per import de 38.500 €.