OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORALS A LA C-51 FINS AL TERME DEL VENDRELL

La Generalitat de Catalunya ha previst que l'Execució de les obres del projecte constructiu de les obres d'ampliació de vorals de la C-51, del PK 8+226 a 9+060 i del PK 9+600 a 10+028, als termes municipals d'Albinyana i el Vendrell comencin abans de l'estiu.

Les obres tenen un termini de durada de 6.5 mesos. S'han adjudicat a l'empresa Auxiliar de Firmes i Carreteras, SA per un import de 636.040,92 (iva no inclòs) per fer els treballs de condicionament i l'obra civil i a l'empresa Segusenyal SL per un import de 64.539,80 (iva no inclòs) per la senyalització horitzontal i vertical necessària en el tram on es farà l'actuació.