Subvenció Diputació de Tarragona: Salut Pública, convocatòria 2022

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 24.914,71€ referent a línia de subvencions de Protecció de la Salut Pública.


Algunes de les actuacions dutes a terme han sigut el manteniment dels diferents Desfibril·ladors Externs Automatitzat (DEA), adquisició de diferents productes per al manteniment de l'aigua de la piscina municipal, el servei de socorrisme i d'agent cívic de la piscina municipal, recollida d'animals abandonats a la via pública i els diferents tractaments de control de plagues que s'han realitzat en el municipi.