ESTABILITZACIÓ EN L'EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DURANT EL 2022

Durant el darrer any al municipi d'Albinyana ha augmentat la recollida de residus en els contenidors de vidre, paper i cartó i plàstics i envasos mentre que han disminuït la recollida de la fracció orgànica

En els contenidors marrons el descens de quilos recollits ha estat del 13,66%. amb relació a l'any 2021. En total s'han recollit 23 mil quilos menys de residus orgànics que fa un any.

Podeu veure les dades de cada fracció  en els quadres següents:

 D'altra banda, en tot l'any 2022 no s'ha arribat al milió de quilos recollits  en els contenidors de resta. En total han estat 949.421 quilos. Aquesta és la quantitat de quilos més baixa dels darrers cinc anys.

 En percentatge l'evolució de la recollida selectiva en contenidors respecte del total de quilos recollits ha estat del 25,54%, un modest augment del 0,99% respecte al 2021. Les dades encara estant lluny de la mitjana de recollida a Catalunya, tot i  que les dades del municipi són un 5% per damunt de la mitjana dels municipis que ECOBP gestiona al Baix Penedès.

Durant el passat estiu es va fer una campanya de sensibilització, casa per casa, per facilitar informació per fer una correcta gestió dels residus, i que es preveu es torni a repetir aquest any.