CAMPANYA PER NO UTILITZAR EL VÀTER COM UNA PAPERERA

Les tovalloletes humides d'un sol ús que es tiren al vàter s'han convertit en un greu problema per a la xarxa de clavegueram d’Albinyana, ja que no es descomponen en contacte amb l'aigua, com passa amb la cel·lulosa del paper higiènic. L'acumulació de fibres i teixits en les canonades de sanejament provoquen avaries a causa d'embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora.A més, multiplica les retencions de les xarxes i males olors,originant els consegüents problemes als veïns.

Coincidint amb la celebració ahir dissabte del Dia Mundial del Sanejament, l’Ajuntament i Aigües d’Albinyanafan una crida als ciutadans perquè no tirin al vàter aquests residus, ni d’altres com compreses, gases, preservatius, bastonets per a les orelles o olis de cuina.Un cop més, recorden que el vàter no és una paperera, i que una conducta responsable en l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada no només a un consum racional del recurs, sinó a la correcta devolució al seu entorn natural amb totes les garanties de sostenibilitat.

 

Amb un simple canvi d'hàbits en les llars, s'evitarien nombroses avaries i embussos en les instal·lacions de clavegueram, així com de les pròpies instal·lacions particulars dels veïns del municipi d’Albinyanai s'estalviaria considerablement el consum d'aigua potable.

Aquestes campanyes de sensibilització impulsades per l’Ajuntament i Aigües d’Albinyana  estan alineades amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en concret amb l'ODS 6, Aigua neta i sanejament.