APROVADA LA LIQUIDACIÓ I EL COMPTE GENERAL DE L'ANY 2021

El passat dimarts es va celebrar la Comissió Especial de Comptes per tal d'examinar els comptes generals de l pressupost de la Corporació de l'any 2021.

Els comptes es van aprovar amb el vot a favor de l'equip de govern i les abstencions dels grups de l'oposició. No hi va haver cap vot en contra.

La situació a final del 2021 era la següent:

Pel que fa al romanent disponible a final del passat exercici el resultat era el següent: