ACORD AQUALEÓN-AJUNTAMENT PER A LA TEMPORADA 2022

Els carnets que permeten l'entrada gratuïta al parc aquàtic Aqualeón per a les persones empadronades a partir de dijous es podran recollir a les oficines municipals de la Plaça Major d'Albinyana en horari de 9 a 14 hores els dies feiners i el dissabte de 9 a 12 hores.

Serà vàlid pels dies d'obertura del parc dels mesos de juny, juliol, els divendres del mes d'agost i els 4 primers dies de setembre.

Per recollir el carnet cal la presentació del DNI. El carnet és personal ie intransferible.