BORSA DE TREBALL TEI- TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL. ES PODEN PRESENTAR INSTÀNCIES FINS AL 21 JUNY

Dimarts el Butlletí Oficial de la Província va publicar  la convocatòria d'una borsa de treball de TEI - Tècnic/a d'educació infantil per a la llar d'infants d'Albinyana. Totes les persones interessades poden presentar les instàncies al Registre de l'Ajuntament o via la seu electrònica municipal fins al dimarts, 21 de juny.

El procés per accedir al lloc de treball, comportarà que les persones aspirants superin un procés selectiu dividit en una fase d'oposició. Caldrà fer proves de llengua catalana i castellana, en cas de no disposar de la titulació requerida  i una prova pràctica per donar solució a supòsits relacionats amb les funcions i comeses pròpies del lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs on es valoraran els mèrits al·legats per les persones interessades en la convocatòria.

Podeu trobar l'anunci d'avui al EBOP  aquí: ANUNCI I BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE TEI- TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL