Subvenció llar d'infants curs 2012/13

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona referent al Programa Extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2012/13, per un import de 13.125 €.

Aquesta subvenció té la finalitat de finançar les despeses de funcionament de la Llar d'Infants municipal "La Baldufa" que hi ha al municipi d'Albinyana. (C. Barcelona, 11 de Les Peces).