ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A L’EDUCACIÓ 2016

Veure ordenança