TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Veure ordenança.